Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Stichting Waarborgfonds Sport waarschuwt voor tekort aan geld voor investeringen in sportaccommodaties

NIEUWS
BELEID & JURIDISCH
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Wijnand Meijboom, woensdag 5 juni 2024
135 sec


De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) is dit jaar overvraagd. Het oorspronkelijke budget van 79 miljoen euro ruimschoots overschreden. Ook de verhoging naar 111,5 miljoen euro is niet voldoende om aan de huidige vraag te voldoen. SWS verwacht dat dit grote impact zal hebben op de investeringen en onderhoudswerkzaamheden van sportverenigingen.


Tot nu toe is er door sportorganisaties voor een totaalbedrag van 122,2 miljoen euro aan BOSA aangevraagd, waarvan al 42,8 miljoen is toegekend. Op 3 juni heeft de minister van VWS aangekondigd dat het budgetplafond van de BOSA-regeling voor 2024 wordt verhoogd naar 111,5 miljoen euro. Dit wordt gerealiseerd door 22,5 miljoen euro uit het BOSA-budget voor de jaren 2025, 2026 en 2027 naar voren te halen en een overheveling van 10 miljoen vanuit de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). 'Zelfs met deze verhoging blijft er een tekort, en kunnen niet alle aanvragen gehonoreerd worden', stelt SWS.

Waarschuwing

Sportverenigingen die nu nog overwegen een aanvraag in te dienen, worden door SWS gewaarschuwd dat de kans op toekenning nagenoeg nihil is. 'De minister heeft de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) gevraagd om dit expliciet te vermelden op hun website om verdere teleurstellingen te voorkomen. Ook worden aanvragen die in 2024 zijn gedaan, maar vanwege onvoldoende budget niet gehonoreerd kunnen worden, niet doorgeschoven, in tegenstelling tot wat in voorgaande jaren het geval was. Dat betekent dat sportverenigingen na 1 januari 2025 de aanvraag opnieuw moeten indienen', aldus een bericht in de SWS-nieuwsbrief van juni.


Gevolgen voor verduurzaming

Van de totale aanvragen in 2024, is 31,6 euro miljoen specifiek aangevraagd voor aanvullende maatregelen gericht op verduurzaming en toegankelijkheid. Voor deze maatregelen geldt een hoger subsidiepercentage van 40%, wat bijdraagt aan het realiseren van duurzame sportaccommodaties. 'Nu het niet langer mogelijk lijkt om in 2024 nog in aanmerking te komen voor de BOSA-subsidie, is het aannemelijk dat deze investeringen, gelet op het hogere percentage, als eerste worden uitgesteld', stelt de stichting.


Niet alleen sportorganisaties die willen investeren zijn de dupe van het bereiken van het subsidie-plafond, maar ook de sportclubs met jaarlijks grote uitgaven ten behoeve van onderhoud of de aanschaf van materialen. Clubs die bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk zijn van het onderhoud van de velden waarbij de kosten relatief hoog zijn, doen jaarlijks een beroep op de BOSA-subsidie en nemen deze op in de begroting. Nu zij in 2024 mogelijk geen bijdrage ontvangen kan dit leiden tot een tekort in de exploitatie. Ook voor het opstellen van een sluitende begroting is het voor clubs belangrijk om duidelijkheid te hebben over de BOSA-regeling.

Bezorgdheid bij SWS

Uit evaluaties blijkt dat de BOSA-regeling een cruciale rol speelt in het ondersteunen van sportverenigingen bij hun bouw- en onderhoudsactiviteiten. Dat geldt zeker voor investeringen die worden gedaan ter verduurzaming van de accommodatie. Deze investeringen dragen volgens SWS niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen maar zorgen ook voor financiƫle lastenverlichting bij de sportverenigingen. SWS verwacht dat zonder zekerheid over toekenning van de BOSA-subsidie de investeringen nu worden opgeschort en er op het gebied van verduurzaming nu sprake is van een 'verloren half jaar'. Ook zal de omvang van de aanvragen voor BOSA-subsidie na 1 januari 2025, als het loket weer wordt geopend, dusdanig groot zijn dat het budget binnen no-time weer overvraagd zal zijn. Zeker nu het budget t.o.v. 2024 7,5 miljoen euro lager uitvalt doordat deze gelden naar voren zijn gehaald.


'Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag en om sportverenigingen effectief te ondersteunen bij hun verduurzamingsinspanningen, is het cruciaal dat het subsidiebudget structureel wordt verhoogd'

Het Waarborgfonds Sport benadrukt het belang van verhoogde budgetten voor toekomstige jaren. SWS: 'Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag en om sportverenigingen effectief te ondersteunen bij hun verduurzamingsinspanningen, is het cruciaal dat het subsidiebudget structureel wordt verhoogd.'
De minister kondigt in haar brief aan de Tweede Kamer aan om samen met betrokken partijen te onderzoeken hoe een toereikend subsidiebudget voor de komende jaren kan worden gerealiseerd. Ook volgens SWS is dit essentieel om de kwalitatief goede sportinfrastructuur die wij in Nederland hebben te kunnen waarborgen en de verduurzaming hiervan te kunnen versnellen.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER