Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

De Stelling: het aantal mogelijke speeluren op natuurgras wordt te vaak onderschat

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Wijnand Meijboom, zaterdag 16 december 2023
187 sec


Dit is derde aflevering van de rubriek De Stelling van vakblad Fieldmanager. In deze rubriek reageren diverse specialisten en betrokkenen op een min of meer prikkelende stelling over een onderwerp uit het werkveld van fieldmanagers.


De stelling voor deze aflevering luidt: het aantal mogelijke speeluren op natuurgras wordt te vaak onderschat. Op verzoek van de redactie reageren dit keer Jacco Meijerhof, directeur van #HHofmeijer$G, Job Steunenberg, commercieel manager begroeningsgrassen bij Limagrain Field Seeds/Advanta en Arjen Wallinga van PLANN ingenieurs.

Jacco Meijerhof, directeur Hofmeijer
'Het vraagt wel de wil om verder te kijken dan je neus lang is'

'Ondanks de vooruitgang in de techniek en de kwaliteit van graszaadmengsels en meststoffen wordt de bespeelbaarheid van natuurgrasvelden vaak veel te laag ingeschat. Waar we vanuit oude normen nog vaak rekenen met 250 speeluren per jaar, kun je volgens mij best uitgaan van 350 speeluren. Gewoon met standaard beheer, de juiste dingen doen op het juiste moment. Toch houdt het niet op bij 350 uur. Als er beter gekeken wordt naar de samenstelling van de toplaag, bemesting op maat, regelmatiger doorzaaien, beluchten en een juiste balans in beregenen, komen we met gemak boven de 400 uur. Op veel sportcomplexen is dat voldoende. Natuurlijk kun je het zien als er 400 uur op een standaard grasveld getraind en gevoetbald is, maar het eindigt echt niet met het aloude "knollenveld".
Met concepten zoals ons Grass2Play en Draintalent gaat het zelfs nog verder. Zonder dat er gebruikgemaakt wordt van kunststofvezels in de bodem of een kunstgrastoplaag, gaat de capaciteit naar meer dan 750 uur. Dergelijke technisch hoogwaardige oplossingen vereisen natuurlijk een investering, maar we elimineren vraagstukken over recyclen en milieuschade voor nu en aan het einde van de levensduur. Hierdoor blijft de total cost of ownership binnen de perken vergeleken met andere oplossingen, en dan rekenen we de waarde van milieu, klimaat, hittestress en dergelijke niet eens mee.
Kortom: ja, het aantal mogelijke speeluren op natuurgras wordt te vaak onderschat. Wel vraagt het verhogen daarvan om de wil om verder te kijken dat je neus lang is.'


Job Steunenberg, Limagrain Field Seeds/Advanta
'Gras 2.0, ons antwoord op kunstgras!'

'Gras als duurzaam alternatief voor kunstgras, dus een grasveld met zeker 750 of meer speeluren, maar tegen beduidend lagere kosten. Theoretisch kan een kunstgrasveld meer dan 1.000 uren aan, maar in de praktijk gebeurt dat bijna nooit. Dus gras 2.0 is een beduchte concurrent en past omwille van zijn duurzaamheid perfect in het streven naar het verkleinen van de voetafdruk, het reduceren van afvalstromen en de klimaatadaptatie. Grasveredelaars hebben grote stappen gezet; de bespelingstolerantie en standvastigheid van de soorten Engels raai en veldbeemd zijn in de loop der jaren enorm verbeterd, wat resulteert in sterke zoden die een hoog aantal speeluren aankunnen. En de introductie van tetraploïde Engels raaigras heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Deze soort kiemt immers al onder wat koudere omstandigheden, waardoor vroege doorzaai in maart mogelijk is en de grasbezetting het hele jaar door hoog blijft.
Ook innovaties in cultuurtechniek, verbeterde toplaagconstructies en effici├źntere zaaimethoden hebben hun uitwerking uiteraard niet gemist. Wat dat betreft, wordt de potentie van (natuur)grasvelden vandaag de dag enorm onderschat. De normering voor de belastbaarheid van wedstrijd- en trainingsvelden is zwaar achterhaald en moet nodig aangepast worden. De uitkomsten van een pilotproject in Bergen op Zoom maken dit nog eens haarfijn inzichtelijk. In 2022 is hier - naar het voorbeeld van een betaaldvoetbalveld - een gemeentelijk amateurveld afgefreesd en voorzien van een veldbeemddominante graszode. De tijd was dus plotseling niet meer de beperkende factor om een volwaardige veldbeemdcomponent in het veld te krijgen. Het resultaat was een ijzersterke mat, die de prestaties van een gezaaide mat met een hoog aandeel Engels raaigras ruimschoots overtrof: het jaar erop werden er meer dan 1.100 speeluren op gemaakt. Dan hebben we het over een volwaardig alternatief voor kunstgras, maar gunstiger in de exploitatie en vele malen duurzamer, dus beter passend in de tijdgeest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de retransitie van kunstgras terug naar gras al is ingezet in de sector. Daarom de oproep om het hoge investerings- en onderhoudsbudget dat gemoeid is met kunstgras, liever in te zetten voor gras 2.0!'


Arjen Wallinga, PLANN ingenieurs
'De basis moet goed zijn'

'Ik ben het er helemaal mee eens, mits ook de kwaliteit en de intensiteit van het onderhoud van natuurgrasvelden hierop wordt afgestemd. Als er met vakmanschap wordt meegestuurd op het gebruik van de velden en het onderhoud, zijn bij natuurgrasvelden waarbij de basis goed is aanzienlijk meer speeluren mogelijk. Belangrijk is dat de basis, de samenstelling van de bodem, geschikt is of geschikt wordt gemaakt voor het gebruik dat hoort bij een natuurgrasvoetbalveld. Bij nieuwe aanleg of renovatie van een natuurgrasveld moet er dan ook een gedegen bodemkundige verkenning uitgevoerd worden. Hierbij moet de focus liggen op de doorlatendheid van de bodem en de samenstelling van de toplaag. Dit is de basis voor een vitale, sterke grasmat.
Daarnaast is het belangrijk dat er op de juiste momenten passend onderhoud wordt uitgevoerd. Als een veldeigenaar dit niet zelf doet maar het uitbesteedt aan een marktpartij, moet hiervoor een flexibel contract opgesteld worden. Bij standaard onderhoud is slechts een standaard belasting van het veld mogelijk. Maar wordt het onderhoud afgestemd op de weersomstandigheden, het seizoen en het gebruik van het veld, dan is het zeker mogelijk om meer speeluren op natuurgras te maken.
Het bepalen van de exacte maatregelen en van het moment waarop je die uitvoert, doe je niet vanachter een bureau. Het is ook niet voor de hele gemeente gelijk en je plant het ook geen jaar vooruit. Dit vergt maatwerk; dat begint met regelmatig over het veld lopen en oog hebben voor de aanwezige indicatoren.'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Marcel van Stralen
maandag 18 december 2023
Mooie stelling maar gaat die ook elk jaar op? Dit najaar hadden we in oktober de natste maand vanaf de eerste KNMI metingen en was november de op 2 na natste maand. Met zulke extreem natte maanden gaan de bespeelbare uren van natuurgrasvelden flink naar beneden. Die zou je in de zomer kunnen compenseren waren het niet dat dan iedereen op vakantie is en de competitie stil ligt.
hans prinsen
dinsdag 19 december 2023
Ik sluit mij bij Arjan aan. Tegenwoordig zie je steeds vaker dat het "handwerk" (uren)/consul/veldindeling door verenigingen worden uitgevoerd. Dan ben je zeer afhankelijk van hun kennis/inzet/betrokkenheid om het dagelijkse onderhoud uit te voeren. Dan wordt het uitbreiden van speeluren moeilijk.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
dinsdag 17 september 2024
t/m woensdag 2 oktober 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Nationale Sportvakbeurs
woensdag 6 november 2024
Dertiende editie Nationale Sport Vakbeurs
woensdag 6 november 2024
t/m woensdag 6 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER