Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Invloed hoofdlijnenakkoord op energierekening sportvereniging

ADVERTORIAL
BELEID & JURIDISCH
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Robert den Ouden, donderdag 6 juni 2024
314 sec


Volgens Geert Wilders gaat de zon weer schijnen in Nederland. Maar geldt dat ook voor sportverenigingen?

PVV, NSC, BBB en VVD hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Geert Wilders trapte de presentatie af met de woorden: 'De zon gaat weer schijnen in Nederland.' Het hoofdlijnenakkoord moet een reisgids worden voor het nog te formeren nieuwe kabinet. In dit akkoord worden meerdere punten genoemd met betrekking tot duurzaamheid die invloed hebben op de energierekening van sportaccommodaties. Robert den Ouden, algemeen directeur van SportStroom, duidt die punten in dit artikel en zet een denkrichting uit.


Nog geen beleid

Allereerst benadrukt Den Ouden dat het slechts om voornemens gaat en nog niet om beleid. Deze voornemens moeten straks door de verantwoordelijke ministers worden omgezet in beleid en wet- en regelgeving. Vervolgens moeten de Eerste en Tweede Kamer er in veel gevallen ook nog een klap op geven.


Verhoging energiebelasting op gas wordt teruggedraaid: 0,028 euro lager

Per 1 januari 2024 steeg de energiebelasting op gas met ruim 0,10 euro ten opzichte van 2023 naar 0,58 euro per m3 gas. Bovenop het leveringstarief van uw energieleverancier - op dit moment zo'n 0,50 euro - betaalt u 0,58 euro, en daar komt de btw nog overheen. Daarmee komt de prijs per m3 gas op zo'n 1,30 euro, exclusief netbeheerkosten. De verhoging van de energiebelasting op gas is een draaiknop van de overheid waarmee ze hoopt te stimuleren dat we minder gas gaan gebruiken en meer met stroom-gestuurde technieken aan de slag gaan. Deze belasting wordt dus met 0,028 euro verlaagd. Al met al geen maatregel die een forse besparing op de gasrekening betekent.


Vier nieuwe kerncentrales, windmolens alleen nog in zee

Er zijn niet veel verenigingen met een eigen windmolen. Sowieso is het al jarenlang bestuurlijk beleid om niet te kiezen voor solitaire opstellingen, maar voor grotere opstellingen in lijnen in het landschap en voor windparken.


Verplichting om vanaf 2026 bij vervanging cv-ketel hybride warmtepomp te plaatsen, vervalt

Deze verplichte aanschaf van een warmtepomp was een belangrijk wapen in de elektrificering van de Nederlandse huishoudens. Daar gaat nu een streep door. Een sportaccommodatie is uiteraard geen huishouden, dus deze accommodaties zouden hier niet toe verplicht zijn. Maar de techniek van een hybride warmtepomp is zeker interessant. 'Hybride' wil zeggen dat er twee mogelijkheden zijn: gas verbruiken óf stroom. Met die stroom kun je energie uit de buitenlucht halen en daarmee je accommodatie verwarmen (en koelen). Pas als het buiten te koud is, springt de gasketel bij. Zo kunnen forse besparingen op gas gerealiseerd worden.


Salderingsregeling zonnestroom vervalt per 2027

'Ja, nu zijn we bij het onderwerp waar SportStroom dagelijks de meeste vragen over krijgt', lacht Den Ouden: 'de salderingsregeling. Hier is veel onduidelijkheid over en het wisselende overheidsbeleid helpt daar niet bij. Eerst maar even wat uitleg.'
'De salderingsregeling werd in 2004 als tijdelijke maatregel ingevoerd. Al jarenlang was de politieke gedachte dat de regeling stapsgewijs afgebouwd zou worden, totdat minister Jetten in februari dit jaar het deksel op de neus kreeg omdat de Eerste Kamer tégen de afbouw van de salderingsregeling stemde. Dat was goed nieuws voor sportaccommodaties met zonnepanelen! Want kenmerkend voor een sportaccommodatie is dat de meeste activiteiten (en dus ook het meeste energieverbruik) plaatsvinden in de avonduren, als de zon niet schijnt. De overtollige zonnestroom die overdag wordt geproduceerd, wordt tegen dezelfde prijs als het leveringstarief en inclusief belastingen en btw aan het net teruggeleverd. Op de jaarrekening wordt dan de eigen productie weggestreept tegen de ingekochte stroom. Als een sportvereniging dus 4.000 kWh per jaar verbruikt en daarvan op eigen dak met zonnepanelen 2.000 kWh produceert, moet er op de jaarafrekening van de leverancier 2.000 kWh worden afgerekend. Heeft de vereniging aan het einde van het jaar 5.000 kWh zonnestroom geproduceerd, dan is er in dit rekenvoorbeeld een overschot van 1.000 kWh. Dat wordt teruglevering genoemd en daarvoor krijg je een zeer magere vergoeding van de energieleverancier. Salderen doe je dus binnen het eigen verbruik alle overproductie heet teruglevering.'
Letterlijk één dag na het besluit van de Eerste Kamer kondigde de eerste energieleverancier aan voortaan kosten in rekening te brengen aan zonnepanelenbezitters die overdag zonnestroom terugleveren, de zogenaamde terugleverkosten. Op dit moment brengen vrijwel alle leveranciers deze kosten in rekening. Veelal via een opslag op het tarief, soms via een opslag op de vastrechtkosten ('administratiekosten'). Een vereniging met zonnepanelen krijgt dus hogere prijzen geoffreerd dan een vereniging zonder zonnepanelen.
Maar de pret voor zonnepanelenbezitters vanwege het niet afbouwen van de salderingsregeling blijkt van korte duur te zijn, want in het hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat de salderingsregeling per 1 januari 2027 alsnog vervalt. Den Ouden: 'Er komt in ieder geval duidelijkheid over het moment van afschaffen; daar heeft iedereen baat bij. Sportverenigingen kunnen zich op deze verandering voorbereiden en de innovatie om alternatieven te zoeken zal sneller doorzetten.'


Belangrijke aandachtspunten rond energiecontract

Meer dan ooit is het belangrijk om goed naar je energiecontract te kijken. Grofweg zijn er drie soorten energiecontracten: met een vaste prijs, een variabele prijs of een dynamische prijs. Bij een vaste prijs heb je uiteraard prijszekerheid gedurende de gekozen contractperiode van een, twee of drie jaar. Het is vooral fijn dat je de kosten goed kunt begroten, want je betaalt elke maand het twaalfde deel van je totale energiekosten: het voorschotbedrag. Prijsstijgingen gaan aan de vereniging voorbij, prijsdalingen uiteraard ook. Vooral als de vereniging zonnepanelen heeft, is een vast contract interessant. Je saldeert dan tegen een vaste prijs, inclusief energiebelasting, en krijgt dus de hoogste prijs voor de geproduceerde zonnestroom.
Een variabel contract wordt door de leverancier twee keer per jaar aangepast, al naargelang de omstandigheden, en is daardoor lastiger te begroten.

In de particuliere markt zijn dynamische energiecontracten in opkomst: elk uur een andere prijs. Daags tevoren wordt deze prijs - vaak in een app - bekendgemaakt. Je kunt je gedrag er dan aan aanpassen, bijvoorbeeld door op goedkope uren de wasmachine aan te zetten of je auto op te laden. Eigenlijk contracteer je bij een dynamisch contract geen prijs, maar een opslag. De opslag staat vast, maar de prijs is afhankelijk van vraag en aanbod en marktomstandigheden.

Den Ouden signaleert een aantal belangrijke aandachtspunten rondom dynamische energiecontracten:
• Een sportvereniging is niet dynamisch van aard: je kunt het gebruik van de techniek in je pand niet aanpassen aan de uurprijzen van energie. Per definitie wordt de meeste stroom en het meeste gas afgenomen tussen 17.00 en 21.00 uur 's avonds. Bij een dynamisch contract zijn dat de duurste uren van de dag.
• Bij een dynamisch contract kun je op geen enkele manier je energiekosten begroten. Daar houden penningmeesters niet van; ze zijn dan volledig afhankelijk van de grillen van de energiemarkt. De kosten per maand kunnen zomaar honderden euro's verschillen, zeker bij een koude winter of als geopolitieke spanningen voor onrust op de markt zorgen en de prijzen opjagen.
• Er zijn overdag steeds meer uren met een negatieve prijs. In 2023 waren dat in totaal 316 uren; tot en met het pinksterweekend staat de teller voor 2024 op 157 negatieve prijsuren. In die uren saldeer je de opgewekte zonnestroom tegen negatieve prijzen, met andere woorden: in die uren moet je betalen voor de geproduceerde zonnestroom.

Den Ouden is stellig: tot 1 januari 2027 is salderen tegen een vast tarief het gunstigst voor sportverenigingen gezien het verbruiksprofiel. Let dan goed op welke terugleverkosten de leverancier in rekening brengt. Pas op voor energiecontracten of collectieven waarbij je geen prijs, maar een opslag contracteert. Veelal staat in de kleine lettertjes dat bij tegenvallende marktresultaten de prijs alsnog kan worden bijgesteld. Zo houdt een leverancier de vrijheid om een slecht inkoopresultaat alsnog aan de vereniging door te belasten.
Een energiecontract is maatwerk. SportStroom kan elke gewenste contractvorm aanbieden. Den Ouden: 'Juist omdat wij het profiel van onze achterban kennen, begrijpen we hoe belangrijk het is dat er zonder kosten gesaldeerd kan worden. We kunnen elke Nederlandse vereniging een energiecontract aanbieden tot 01-01-2027 met de garantie dat er gedurende die periode géén terugleverkosten worden berekend! Daar worden we goed op gevonden.'


Heeft verduurzamen nog zin?

Absoluut! De energiekosten blijven structureel hoog. Is het niet het leveringstarief, dan zijn het de kosten voor netbeheer en de belastingen. De veranderingen rondom saldering leveren wel huiswerk op: hoe verbruik je als vereniging zoveel mogelijk de overdag opgewekte stroom onder eigen dak? Dit vraagt een omslag in het denken. Je moet je dingen afvragen als: welke technieken zijn toepasbaar? Kan het warme water voor de douches overdag met zonnestroom en zonnewarmte geproduceerd worden? Kan de accommodatie overdag al voorverwarmd, geventileerd of gekoeld worden met zelf geproduceerde stroom?
Dit zijn moeilijke vragen, die altijd om een maatwerk-antwoord vragen. Gelukkig is het mogelijk hierbij kosteloos geholpen te worden. Het ministerie van VWS stelt nog steeds gratis energiecoaches ter beschikking, die een vereniging van a tot z kunnen begeleiden. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt, vertelt Den Ouden.


Moet ik een accu of batterij aanschaffen?

Het salderen van zonnestroom is nog steeds de beste businesscase, maar zodra deze regeling vervalt, zal de lokale opslag van zonnestroom een vlucht nemen, voorspelt Den Ouden. 'Bij salderen is het energienet eigenlijk de accu, maar te zijner tijd gaan we naar fysieke accu-opslag toe. Nu nog niet: de techniek is nog duur, nog niet uitontwikkeld. Mijn verwachting is bij met een heldere einddatum van de salderingsregeling de innovaties voor accu-opslag zullen versnellen.'


SportStroom deelt zijn kennis graag!

Den Ouden besluit met de woorden: 'Wil je meer weten over alle aangekondigde veranderingen in relatie tot je verduurzamingsambities? Of wil je gewoon eens sparren met een expert over de mogelijkheden tot energiebesparing bij jouw vereniging, of een offerte voor een energiecontract opvragen? Neem dan gerust contact op met SportStroom. We denken graag met je mee!'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER