Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

'Kwaliteit verzekerd'

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Wijnand Meijboom, maandag 15 mei 2023
259 sec


Branchevereniging Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland (VPN) treedt naar buiten

De padelsport groeit enorm; dit betekent ook dat er veel padelkooien gebouwd worden. Nederland telt nu ongeveer 1600 padelbanen en dit aantal zal naar verwachting groeien naar 7000 stuks. Wie zeker wil zijn van kwalitatief goede banen en kooien die ook nog eens voldoen aan de norm voor officiële wedstrijden, kan het beste kiezen voor een padelbaanbouwer die is aangesloten bij de Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland (VPN). Deze club opereert al vier jaar voornamelijk achter de schermen en treedt nu meer naar buiten.

Het VPN-bestuur met Serge Bos, Floris Siderius, Willem Majoor en Edward van der Meijden
Het VPN-bestuur met Serge Bos, Floris Siderius, Willem Majoor en Edward van der Meijden

'Onze boodschap aan de markt is: kies voor bewezen kwaliteit en voor een ervaren aannemer, die ook aanspreekbaar is', stelt ambtelijk secretaris Edward van der Meijden. Hij ondersteunt samen met Stefan Pannekoek het bestuur van de VPN, dat verder bestaat uit Serge Bos van Rekré Sport, Willem Majoor van Padel Totaal en Floris Siderius van Padelbouw.

De vereniging telt nu vijf leden: de drie hiervoor genoemde bedrijven, Padel Service Nederland en Padelfactory. Zij hebben voldaan aan de opgestelde toelatingseisen. Vier andere padelbaanbouwers zitten nog in het toelatingsproces. Belangrijke voorwaarden waaraan leden moeten voldoen, zijn bijvoorbeeld dat ze gekeurde banen bouwen, minimaal tien projecten hebben afgerond, voldoen aan de eisen van het kwaliteitszorgsysteem, deelnemen aan de vergaderingen van de VPN en ook goed scoren in het klanttevredenheidsonderzoek van de VPN.

Ballotage

Niet alle twaalf aspirant-leden die in 2019 bij de start van de VPN betrokken waren, zijn dus door deze ballotage gekomen. Majoor: 'Wij werken in de branche, maar ook voor de branche, zeg ik weleens. Wij zijn er namelijk niet bij gebaat als een lid half werk aflevert. Dat kan namelijk op de hele branche afstralen.'


Hoewel de meeste banen in Nederland van goede kwaliteit zijn, zijn er ook partijen die even snel willen profiteren van deze sterk groeiende markt. De markt voor padelbaanbouwers is dan ook hectisch. Tennisverenigingen, gemeenten en andere sportclubs willen vaak dat hun gewenste padelbaan er zo snel mogelijk komt, liever gisteren dan vandaag. 'De honger van de markt is groot', weten Majoor, Bos en Siderius uit ervaring. Soms eist een opdrachtgever dat een baan er binnen een bepaalde tijd moet staan. Het kost echter tijd om aan alle regelgeving en vergunningseisen te voldoen. Dit geldt zeker voor outdoorbanen. Indoorbanen kunnen vaak wel sneller gebouwd worden. De VPN wil tennisclubs en andere opdrachtgevers graag de weg wijzen, om te voorkomen dat ze in zee gaan met zogenoemde 'snelle bouwers' en achteraf spijt krijgen van hun keuze. Siderius: 'Een VPN-aannemer weet de juiste weg te bewandelen.' Bos vult aan: 'Een padelbaan vergt een forse investering en vaak gaat het om gemeenschapsgeld. Wij willen dat dit goed besteed wordt.'

'Soms moet je accepteren dat een baan niet gebouwd kan worden op een bepaalde locatie'

Eén belangrijk onderdeel in het voortraject van de bouw van een padelkooi is een gedegen akoestisch onderzoek naar mogelijke geluidsoverlast om achteraf problemen te voorkomen. Elke padelbaanbouwer die VPN-lid is, zal dit onderzoek laten uitvoeren en heeft zich gecommitteerd aan de Handreiking Padel en Geluid (zie kader). Bekend zijn immers de verhalen over rechtszaken tegen de komst van padelbanen, en klachten van omwonenden over geluidsoverlast van bestaande banen. Bos: 'Soms zul je moeten accepteren dat een baan niet gebouwd kan worden op een bepaalde locatie.'

'Als branchevereniging kunnen wij de vaak nog bestaande angst voor geluidsoverlast wegnemen'

Majoor: 'De geluidsoverlast wordt niet zozeer veroorzaakt door de kooi. Het zijn voornamelijk de rackets en ballen die het geluid veroorzaken.' Uiteraard zijn bouwers en racketproducenten op zoek naar manieren om tot geluidsreductie te komen. Advies over de ligging en positie van een baan is een eerste stap; daarnaast kan een geluidsmuur of overkapping van de baan soms uitkomst bieden. 'Als branchevereniging kunnen wij de vaak nog bestaande angst voor geluidsoverlast wegnemen. Wij komen namelijk altijd als eerste met een gedegen akoestisch onderzoek', stellen de bestuursleden. Ze verwachten dat het aantal klachten over geluidshinder uiteindelijk zal verminderen wanneer er duidelijkheid is over de processen en de beoordeling van het geluid. 'In het begin waren er veel vragen over lichthinder en keuringsnormen. Daar hoor je nu ook minder over. Het belangrijkste blijft dat het juridisch houdbaar is en past binnen de wet- en regelgeving.'

Onafhankelijke partij

Snelle groei gaat vaak gepaard met kinderziektes. Padelbaanbouwers zagen al snel in dat een goede organisatie belangrijk was. Daarom werd in 2019 de VPN opgericht. De eerste jaren had deze branchevereniging het druk met het regelen van allerlei zaken achter de schermen. 'Wij wisten toen niet eens dat een padelkooi voor de wet een bouwwerk is, wat bijvoorbeeld betekent dat er aan allerlei bouwvoorschriften voldaan moet worden, die ook nog eens per locatie in Nederland kunnen verschillen', illustreert Van der Meijden. Opdrachtgevers die met een VPN-lid in zee gaan, zijn ervan verzekerd dat dergelijke zaken nu allemaal goed geregeld zijn. Sterker nog, de VPN is van plan om een onafhankelijk partij aan te stellen die gedurende de aanleg van een padelbaan steekproefsgewijs kan controleren of een bouwer zich inderdaad houdt aan de eisen en afspraken die op papier staan. Een baan wordt nu weliswaar sporttechnisch gekeurd, maar bouwtechnische keuringen door gemeenten vinden sporadisch plaats. Met deze voorgenomen extra controle wil de VPN de markt nog meer zekerheid bieden.


KNLTB

Begin mei zal de VPN ook officieel meer naar buiten treden door een convenant te tekenen met de KNLTB. Hierin staat onder andere dat VPN-aannemers zich verplichten tot goed ondernemerschap, zich houden aan hun zorgplicht en correcte informatie verschaffen. Padel valt volledig onder de vleugels van de KNLTB; deze sportbond zal op zijn beurt tennisclubs duidelijk maken dat het verstandig is om in zee te gaan met een VPN-lid om een padelbaan te laten bouwen. 'Zij mogen verwachten dat een VPN-lid alles goed oppakt. Uiteraard blijft de opdrachtgever altijd zelf eindverantwoordelijk voor zijn keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om uitstraling en duurzaamheid', benadrukt Majoor.


De VPN tekent begin mei ook nog een overeenkomst met Kiwa, waarin dit keuringsinstituut een voorkeursstatus krijgt bij de VPN-aannemers. Ook dit biedt opdrachtgevers extra zekerheid dat ze kwaliteit, kennis en ervaring in huis halen. Op een baan die door Kiwa goedgekeurd is op basis van de NOC*NSF-normering mogen alle officiële wedstrijden gespeeld worden.

Aanspreekpunt

Met het naar buiten treden van de VPN bieden deze padelbaanbouwers nu een duidelijk aanspreekpunt voor de branche. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over de stikstofuitstoot en de daarmee samenhangende mogelijke bouwbeperkingen, en klanten en instanties kunnen er aan de bel trekken bij eventuele geschillen. De aangesloten bedrijven zelf profileren zich ook meer, om de markt duidelijkheid te geven over de kwaliteit, zorgplicht en nazorg die zij bieden.


Handreiking opgesteld voor padel en geluidoverlast

Op initiatief van de KNLTB is de handreiking 'padel en geluid' opgesteld. Dit document biedt initiatiefnemers van nieuw te bouwen padelbanen in de open lucht, omwonenden en gemeenten een leidraad voor het voorkomen van geluidsoverlast. De snel groeiende sport gaat gepaard met veel klachten van omwonenden over geluidsoverlast bij reeds gebouwde padelbanen. Hierbij is veel onduidelijkheid over wettelijke kaders, normen en richtlijnen.
Een zogenoemde taskforce heeft de handreiking opgesteld. In de taskforce zaten vertegenwoordigers uit de sportwereld, van de overheid, bouwers, omwonenden en geluidsspecialisten. Onder leiding van NOC*NSF is de problematiek met alle betrokken partijen uitvoerig besproken en getoetst. In het traject zijn diverse bronnen meegenomen, zoals de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening, relevante wetgeving en diverse geluidsonderzoeken. Het resultaat is de handreiking 'padel en geluid'. Deze vervangt de door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in november 2021 uitgegeven beoordelingsrichtlijn 'padelbanen en geluid'.
De daadwerkelijke inpasbaarheid van padelbanen is en blijft maatwerk. Ter plekke zal steeds bekeken moeten worden of een padelbaan 'akoestisch inpasbaar' is. De taskforce adviseert dan ook om altijd een akoestisch onderzoek op te nemen in plannen voor de realisatie van padelbanen. Ook wordt geadviseerd om altijd vroegtijdig in overleg te gaan met betrokkenen (initiatiefnemers, gemeenten en omwonenden).
De handreiking is in beheer bij Sportinfrastructuur.nl, een onderdeel van NOC*NSF.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
dinsdag 17 september 2024
t/m woensdag 2 oktober 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Nationale Sportvakbeurs
woensdag 6 november 2024
Dertiende editie Nationale Sport Vakbeurs
woensdag 6 november 2024
t/m woensdag 6 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER