Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Droogte en verzilting: uitdagingen voor golfbaan- en sportveldbeheer

ADVERTORIAL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
DLF/Eleana Tollenaar, vrijdag 30 juni 2023
132 sec


Droogte en verzilting vormen een groeiende zorg voor professionals in groenbeheer, met name voor sportveldbeheerders, golfbaanbeheerders en hoveniers. Deze fenomenen hebben een aanzienlijke impact op de kwaliteit van gras. In dit artikel zal DLF dieper ingaan op de problemen die droogte en verzilting met zich meebrengen en hoe deze professionals hiermee om kunnen gaan.

Het verschil tussen voorjaars- en zomerdroogte
Het verschil tussen voorjaars- en zomerdroogte

Verzilting en droogte: een groeiende uitdaging

Verzilting is een toenemend probleem dat gepaard gaat met watertekorten. Golfbanen en sportvelden hebben steeds vaker te maken met beregeningsverboden, wat naar verwachting in de toekomst alleen maar vaker zal voorkomen. Wanneer er al beregend wordt en er een watertekort is, verslechtert de kwaliteit van het oppervlaktewater snel. Vaak is er geen andere keuze dan beregenen met water dat een verhoogd zoutgehalte heeft. De snelheid van verzilting en de toename van watertekorten variëren per regio in Nederland, waarbij met name het noorden en westen van Nederland geconfronteerd worden met verzilting. Dit komt door laagstaand water in rivieren en grondwater dat zout water dieper het land in laat trekken. We spreken dan van externe verzilting. Daarnaast kan zout water via kwelwater aan het oppervlak komen, wat interne verzilting genoemd wordt.


Impact op golfbanen en sportvelden

Droogte heeft ook grote gevolgen voor golfbanen en sportvelden. De sport- en recreatiesector behoort tot categorie 4 in de verdringingsreeks, wat betekent dat zij als een van de eerste sectoren te maken krijgen met opgelegde waterbesparingen. Om de impact van droogte beter te begrijpen, kunnen we verschillende droogtescenario's identificeren:


TVoorjaarsdroogte:

-Het grondwaterpeil daalt.
-Er is een watertekort in de bovenste laag van de bodem.
-Grassen met diepe wortels zijn essentieel.

Zomerdroogte:

-Het grondwaterpeil is laag.
-Er is een watertekort in alle bodemlagen.
-De grassen worden blootgesteld aan hittebelasting van de zon.
-Grassen met droogtetolerantie in het blad zijn belangrijk, aangezien de planten in een overlevingsmodus gaan.

Selectie van droogte- en zouttolerante grassoorten

Het kiezen van de juiste grassoorten is van essentieel belang om droogte en verzilting te kunnen weerstaan. Grassoorten kunnen zich wapenen tegen droogte door een diep wortelgestel te ontwikkelen. Daarnaast hebben grassen bovengronds mechanismen om met droogte om te gaan, zoals een waslaagje op het blad. Bij hoge temperaturen gaan grasplanten in een sluimerstand en groeien ze tijdelijk niet of nauwelijks. Ze richten zich dan alleen op het in stand houden van hun kernfuncties.


Als we kijken naar tabellen met zouttolerantie en droogtetolerantie, zien we dat Engels raaigras tetraploïd over het algemeen zeer goed presteert, samen met roodzwenkgras met fijne en forse uitlopers. Veldbeemdgras gaat snel in sluimerstand om droogte te kunnen weerstaan.

DLF-onderzoekers hebben door middel van bewezen onderzoekstechnieken 4salt-rassen geïdentificeerd. Elk ras heeft een zouttest van 180 dagen doorstaan. De meest zouttolerante rassen binnen elke soort zijn geselecteerd en gemarkeerd met het 4salt-logo. Sommige Masterline®-mengsels bevatten al 4salt-rassen, maar je kunt ook eenvoudig 4salt-rassen toevoegen aan je favoriete graszaadmengsel.

Zouttolerantie en gras

Praktische maatregelen voor groenbeheer professionals

Om droogte en verzilting effectief aan te pakken, is het belangrijk om praktische maatregelen te nemen. Hier zijn enkele tips:


-Maak gebruik van waterbesparende technieken, zoals geavanceerde irrigatiesystemen en het monitoren van bodemvochtigheid.

-Pas efficiënt irrigatiebeheer toe, bijvoorbeeld door alleen te beregenen wanneer nodig en in de juiste hoeveelheid. Zo is het beter om één keer in de drie dagen meer water te geven dan elke dag een klein beetje, dit ook beter voor het doorspoelen van het zout.

- Verbeter de bodemstructuur en vochtretentiecapaciteit door organisch materiaal toe te voegen. Zorg er daarnaast voor dat de toplaag niet hydrofoob wordt, door op tijd gebruik te maken van wetting agents.

- Kies zorgvuldig graszaadmengsels met droogte- en zouttolerante grassoorten.

-Voer regelmatig onderhoud uit om de gezondheid van het gras te optimaliseren en problemen vroegtijdig te signaleren.

Droogte en verzilting vormen een groeiende uitdaging voor professionals in groenbeheer. Het selecteren van droogte- en zouttolerante grassoorten, het implementeren van waterbesparende maatregelen en het regelmatig monitoren van de grasvelden zijn essentieel om de impact van deze problemen te minimaliseren. Door op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en best practices, kunnen groenbeheer professionals effectieve strategieën toepassen en de kwaliteit van gras behouden, zelfs onder uitdagende omstandigheden.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
dinsdag 17 september 2024
t/m woensdag 2 oktober 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Nationale Sportvakbeurs
woensdag 6 november 2024
Dertiende editie Nationale Sport Vakbeurs
woensdag 6 november 2024
t/m woensdag 6 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER