Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Vooruitlopen op verbetering Participatiewet en Wet banenafspraak mogelijk

donderdag 25 februari 2016

Staatssecretaris Jetta Klijnsma
Het is voor gemeenten en het UWV mogelijk om vooruit te lopen op verbeteringen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak, voordat de wijzigingen officieel in werking zijn getreden.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bereidt wetswijziging voor om dit mogelijk te maken. Nog voordat die wet in werking treedt mogen de uitvoerders hier al op vooruit lopen, schrijft Klijnsma in een brief die ze dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs kunnen daarmee zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister worden opgenomen. Hierdoor weten werkgevers meteen dat ze meetellen voor de banenafspraak als ze hen in dienst nemen. Verder kunnen werkgevers naar verwachting binnen enkele maanden ook loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die ze nu al in dienst hebben, maar die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Gemeenten kunnen de wijzigingen voor de loonkostensubsidie uitvoeren vanaf de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Dit zal naar verwachting rond de zomer van dit jaar gebeuren.

Voordelen
Volgens Klijnsma kan er op de wetgeving vooruit worden gelopen, omdat alle partijen die er mee te maken hebben, het belang van deze verbeteringen inzien. Zo wordt met het besluit om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs niet eerst te laten beoordelen voor de banenafspraak veel tijd en energie bespaard. "Zo kunnen zij veel sneller aan de slag. Dat is niet alleen prettig voor henzelf, maar natuurlijk ook voor de werkgever", stelt de staatssecretaris in de Kamerbrief.

De Participatiewet is vorig jaar in werking getreden. Het belangrijkste doel is om de arbeidsmarkt veel toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Klijnsma: "Ik volg de uitvoering op de voet. Als er aanleiding voor is blijf ik inzetten op verdere verbeteringen".

Doelgroepregister
Het aantal aanvragen voor een plek in het doelgroepregister is het laatste half jaar fors toegenomen. Vorig jaar zijn ruim 7200 aanvragen ingediend. Van 59 procent van de afgehandelde aanvragen concludeerde het UWV dat de aanvrager inderdaad tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Hierdoor kunnen zij aan de slag met loonkostensubsidie van de gemeente en zo nodig andere ondersteuning.

Bron: Rijksoverheid

door Kelly Kuenen


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM