Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
Zoek op producten,
mensen en merken.
Meer informatie over GIP GIP handleiding
Newae, adviseurs & ingenieurs voor de buitenruimte
Poort van Veghel 4933
5466 SB Veghel
Nederland

Tel: 0413 246 601 / 06 502 379 39
Fax: 0413 246 799
E-mail: w.glaap@newae.nl

KvK: 09095750

www.newae.nl
Bedrijfsactiviteiten KOVO
Sport- en Recreatie
“De levensader van ons bestaan”
Sporten en recreëren, wie doet het niet. Binnen onze woon- en leefomgeving wordt veel tijd doorgebracht op sportaccommodaties, golfbanen, parken en recreatieterreinen. Omdat het bewegingsbeleid van gemeenten erop gericht is om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen, wordt door veel gemeenten veel geld geïnvesteerd in goede sport- en recreatiefaciliteiten.
De vraag aan sport- en recreatiefaciliteiten begint bij het onderzoeken van de benodigde capaciteit en behoefte. Met name de laatste jaren geeft de krimpproblematiek en de vergrijzing van de bevolking een extra dimensies bij het opstellen van de diverse beleidsplannen Aan de hand van ledenaantallen van verenigingen, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen wordt de gewenste capaciteit bepaald. De plaatselijke omstandigheden en sporttechnische normen bepalen vervolgens het gewenste aantal sport- en recreatieve voorzieningen en de daarbij behorende kwaliteit.

De ontwikkeling, het ontwerpen en realiseren van sport- en recreatieve voorzieningen vraagt om specifieke expertise om te komen tot faciliteiten die zijn afgestemd op de sporter en recreant van deze tijd. Wij vertalen de wensen van de gebruiker en de sporter naar functionele ontwerpen en inpassingen op het gebied van sportaccommodaties, golfbanen, campings en recreatieterreinen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het proces (overleg met gemeentebestuur, verenigingen en de directe omgeving) en de exploitatie van de betreffende voorzieningen.

Belangrijk bij het opstellen van het ontwerp is de realiseerbaarheid, een proces waarbij een kostenraming bij eventuele wijziging continue dient te worden aangepast. Deze kostenraming kan tevens dienen voor het aanvragen van het benodigde krediet. Wanneer het ontwerp definitief is goedgekeurd wordt gestart met de uitvoeringsvoorbereiding, waaronder het opstellen van het contract, het verzorgen van de aanbesteding en het verzorgen van de directievoering en het toezicht. Ook kunnen wij functioneren als de “engineering contractor”.

NEWAE levert deze specifieke expertise en vakkennis die nodig om deze projecten te kunnen realiseren.
Onze kernactiviteiten:
• Sportbeleid, behoefte- en capaciteitsstudies;
• Haalbaarheidsstudies, projectontwikkeling en exploitatie;
• Begeleiding van privatiseringsprocessen van sportaccommodaties;
• Ontwerp van buitensportaccommodaties;
• Ontwerp van recreatieve voorzieningen;
• Uitvoeringsvoorbereiding ;
• Contracten en aanbesteden;
• Meerjarenonderhouds- en renovatieplannen;
• Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccommodaties.
• Natuurgras- en kunstgrasadvisering;
Kennisportaal Ondersteuning Verenigingsbesturen en Overheden
Newae, “Adviseurs en Ingenieurs voor de buitenruimte” richt het Kennisportaal Ondersteuning Verenigingsbesturen en Overheden (KOVO) op.
De verandering van Nederland als verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij zijn voor de sportsector een bijzondere gewaarwording. Deze maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen leggen een behoorlijke druk op de positie van zowel de verenigingsbestuurder als gemeentelijke organisatie.
Om verenigingsbesturen en ambtenaren te ondersteunen bij het ontwikkelen van visie en beleid op gebied van sportaccommodaties, heeft Newae het Kennisportaal Ondersteuning Verenigingsbesturen en Overheden opgericht. KOVO bundelt alle informatie in het kennisportaal en is uw vraagbaak voor onderstaande onderwerpen:
- Accommodatiebeleid.
- Tarieven & privatiseringsvraagstukken.
- Exploitatie binnen- en buitensportaccommodaties.
- Advisering in realisatie en beheer van sportaccommodaties.
- PPS constructie tussen gemeente en vereniging.
- Intermediair tussen verenigingen en overheden.

Meldt u aan voor het “ Kennisportaal Ondersteuning Verenigingsbesturen en Overheden” via www.newae.nl of bel naar 0413-246601
CONTACTPERSONEN
Wim Glaap
Commercieel Manager
06 502 379 39
w.glaap@newae.nl
BROCHURES
NIEUWSBERICHTEN ARTIKELEN
Eerste Tarkett mini-symposia kunstgras volgende week van start
Tijdens vier symposia worden vragen beantwoord die veldeigenaren of clubs tegenkomen bij de aanleg of renovatie van een kunstgras-, hybride- of natuurgrasveld. 22 en 23 maart vinden de eerste bijeenkomsten plaats.
Lees meer
Geen kunstgras voor verenigingen Simpelveld
Drie voetbalverenigingen uit de gemeente Simpelveld blijven gewoon op natuurgras spelen. Dat heeft de gemeenteraad vorige maand besloten.
Lees meer
Aanleg kunstgrasvelden aan Sportweg in Tilburg
C.S.C.-Greenfields is op dit moment volop bezig om de bestaande sportaccommodatie aan de Sportweg in Tilburg uit te breiden.
Lees meer
Copier Advies & Engineering B.V. heet vanaf nu: Newae
Op de dag van de openbare ruimte lanceerde Copier Advies & Engineering B.V. zijn nieuwe naam: Newae.
Lees meer
Aanleg Kloosterpark in Schijndel
Het Elde College in Schijndel heeft het schoolgebouw uitgebreid met nieuwbouw in het Kloosterpark. De landschappelijke inpassing hiervan is belangrijk.
Lees meer
Aanleg kunstgras waterveld op sportpark Vrijenbroek
De werkzaamheden bij dit project bestonden uit:
Lees meer
Eerste aanleg kunstgras voetbalveld voor Van Wijlen
Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. gaat haar 1e kunstgras voetbalveld realiseren voor v.v. Irene’58 - Den Hout.
Lees meer
Veel zorg over kwaliteit en verstoring van de markt
Masterbestek kunstgras zal best besparingen opleveren, maar initiatiefnemers houden de kaarten nog even tegen de borst
Lees meer
Belijningsonderzoek op initiatief van Novap Sure Line gaat niet door
Novap Sure Line wilde onafhankelijk onderzoek laten doen naar de kwaliteit van veldbelijning op de Nederlandse markt. Echter geen van de belijningsfirma’s in de markt is bereid om aan het onderzoek deel te nemen.
Lees meer
Kennisportaal Ondersteuning Verenigingsbesturen en Overheden
Kennisportaal Ondersteuning Verenigingsbesturen en Overheden (KOVO) is een jaar gelden opgericht door Copier, “Adviseurs en Ingenieurs voor de buitenruimte” als Service voor de Sport en Overheden.
Lees meer
1 | 2
Perfect Pitches
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere projecten van de afgelopen periode zien.
Een dikke bom in de poldervijver
Het lijkt een heel andere Patrick Balemans, adviseur accommodatiezaken bij de KNVB en NOC*NSF. Normaal is hij voorzichtig, aarzelend en polderend als een echte sportbondbobo. Nu is hij uitgesproken, fel en onverwacht direct. Over sportvloerfabrikanten zegt hij: 'Als het niet goed is, maken ze het maar opnieuw.'
Groen, groener, groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten
Perfect Pitches
Ook in deze uitgave van Fieldmanager staat weer een forse opsomming van Perfect Pitches. Acht keer per jaar een verslag van de meest bijzondere projecten op gebied van sport. Uw project ook op deze projectenparade? Stuur een mail naar project@nwst.nl en u wij zenden u alle info.
Privatiseren: is het budget halfleeg of halfvol?
De echte reden achter privatiseren is doorgaans dat de gemeente in kwestie een bezuinigingsopgave heeft en deze denkt te behalen door de sportvelden op afstand te plaatsen. Feitelijk een negatieve insteek dus. Maar hoe werkt dat nu uit in de praktijk? Fieldmanager zoomt in op twee concrete voorbeelden, Wijchen en de gemeente Bronckhorst.
Veel zorg over kwaliteit en verstoring van de markt
In 2013 organiseerden het Utrechtse bedrijf Hypercube samen met adviesbureau Kybys een kunstgrastender voor BVO's. In totaal kregen zeven -meest Jupiler league- clubs een kunstgras veld aangemeten. Gezien de omvang van de markt absoluut een giga-succes.
Perfect Pitches Part V
Ook in deze uitgave van Fieldmanager staat weer een forse opsomming van Perfect Pitches. Acht keer per jaar een verslag van de meest bijzondere projecten op gebied van sport.
Kunstgras heeft een imagoprobleem
BN DeStem vroeg de aanvoerders waarom ze een voorkeur hebben voor natuurgras of kunstgras. Opvallend vaak kwamen dezelfde antwoorden terug: kunstgras is stug, moeilijk te bespelen en de kans op blessures is groot.
1 | 2
FOTOREPORTAGE