Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2011 - 1
Naar de enquête

Hoge tarwe- en melkprijzen maken graszaad peperduur


Vraag en aanbod bepalen de markt. Maar wist u dat de prijs van uw kilootje graszaad uiteindelijk voor een groot deel bepaald wordt door de tarweoogst in de VS en in de voormalige Sovjet-Unie en de welvaart in de wereld? Structurele en incidentele factoren beïnvloeden de graszaadprijs. En maken kunstgrasvelden het graszaad duurder of juist goedkoper? De redactie is eens in deze materie gedoken.

Auteur: Broer de Boer

Geld verdienen met tijdelijke sportvloerbedekking


Multifunctioneel gebruik van sportvelden en sportvloeren

Auteur: Karlijn Raats

Let's cover up!


Veldbedekkingssystemen: een overview

Auteur: Guy Oldenkotte

Waterberging in sportvelden en meer! Modulaire sportveldenbouw


Auteur: Henk Breunissen

Onderzoek naar bestrijding dollar spot bij het STRI


In navolging van het Fusariumonderzoek heeft Scotts in het afgelopen jaar het STRI onderzoek laten uitvoeren naar het ontstaan van dollar spot in relatie tot het type meststof. In dit nieuwste STRI-onderzoek is onderzocht hoe men dollar spot op de putting greens het beste en duurzaam kan voorkomen. De proef die het STRI uitvoerde, toonde aan dat de bestrijding van dollar spot bij het gebruik van langzaamwerkende meststoffen op basis van de MU2- en SilK-technologie tot wel twee keer zo effectief is als bij organische meststoffen. Dit artikel geeft een verslag van de bevindingen.

Auteur: Roger Leurs

En toen was er licht!


Natuurgrasredder over verleden, heden en toekomst van het SGL-concept

Auteur: Karlijn Raats

Vier voor de prijs van één


Passie bundelt 100 jaar aan cultuurtechnische ervaring

Auteur: Karlijn Raats

Tennisbaanbouwers in beeld


Er is volop beweging in de wereld van de tennisbaanbouw: er is verschuiving op het gebied van zowel baantypen als inrichtingselementen. Eén van de trends zijn roodzandkunstbanen. In de hierna volgende Fieldmanagers gaan wij dieper op de verschillende aspecten van tennisbaanbouw in. Marco van de Pas is voorzitter van de Vereniging Tennisbaanbouwers Nederland (VTN). Deze club doet zijn best om kwaliteit waar te borgen. Vijf vragen aan Van der Pas over de activiteiten van VTN en hun betekenis voor de tennisverenigingen.

Auteur: Karlijn Raats

Hoe gaan we om met hergebruik van infill-materiaal?


Jan Vrij en Theo Ceelen zwengelen discussie aan op congres

Auteur: Karlijn Raats

Fifa beoogt aanvullende betrokkenheid met Preferred Producers


Auteur: Guy Oldenkotte

Accenten bij het voorjaarsonderhoud van sportvelden


Auteur: Eric Bals en Bernhard van den Bosch

Kunstgras en privatisering; 'Bezint eer ge begint!'


Auteur: Ben Demmer

Wie is straks 'Fieldmanager of the Year 2011'?


Belangrijk initiatief voor fieldmanagersvak krijgt doorstart !

Auteur: Broer de Boer en Karlijn Raats

Groenstudent Bruisten kijkt verder dan zijn neus lang is


Auteur: Nick Bruisten

PVV-oproep opportunistisch of gerechtvaardigd?


Kunstgras en competitievervalsing: de discussie duurt voort

Auteur: Guy Oldenkotte

Yes we can


Recent op golfbaan Almkreek het congres over duurzaam beheer en duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen bijgewoond. Bij deze gelegenheid werd onder andere het rapport ‘Onkruid vergaat niet … zomaar’ van de Branchevereniging BSNC gepresenteerd. Perfect georganiseerde dag, goede opkomst, mooie locatie en zelfs tussen de middag nog een eenvoudige doch voedzame maaltijd. En toch ging ik met een onheus gevoel naar huis toe.

Auteur: Hein van Iersel