Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2015 - 8
Lees online
Download PDF
Naar de enquête

Extra veldbeemd in een veld kan!


Ervaren fieldmanagers weten het al jaren: een goed natuurgrasveld heeft een hoog aandeel veldbeemd. Veldbeemd zorgt voor een stabiele toplaag, een dichte mat en daarmee dus voor extra bespelingsuren. Maar hoe krijg je veel veldbeemd in een mat? Dat is nog niet zo makkelijk.

Auteur: Hein van Iersel

Kunstgrasveld AZ heeft voeten in aarde


Met het kiezen van Sportpark Kalverhoek in Wijdewormer dachten velen dat het hoofdpijndossier van het trainingscomplex van AZ eindelijk gesloten zou worden. Maar al snel bezorgde de slechte bodem op het terrein de betrokkenen nieuwe hoofdbrekens.

Auteur: Guy Oldenkotte

Acht tips en trucs om prestaties van een aannemer te testen


Ervaren fieldmanagers weten het: aanleg, beheer en onderhoud van natuurgras is een kwestie van samenwerken. Anno 2015 is bijna geen enkele gemeente of sportclub in staat om met eigen mensen en machines zijn velden te onderhouden.

Auteur: Hein van Iersel

Samenwerking twee brancheverenigingen


Sinds meerdere jaren heeft de branchevereniging Plantum met twee afgevaardigden zitting in de commissie Gras van de branchevereniging BSNC. Deze commissie heeft als doel initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een hogere kwaliteit van grassportvelden in Nederland en aandacht te vragen voor het vakgebied en toekomstige fieldmanagers..

Auteur: Job Steunenberg, namens Plantum

Inspirerend Nationaal Sportvelden Congres 2015 in Inspyrium te Cuijk


Op 26 november werd door vakblad Fieldmanager het Nationaal Sportvelden Congres gehouden in het congrescentrum Inspyrium in Cuijk. Het thema dit jaar was Sport in de Groene Stad. 's Avonds vond voor de zesde keer op rij de verkiezing van de Fieldmanager of the Year plaats. De winnaar voor 2016 was Henrie Bekkers van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Auteur: Santi Raats

'Fieldmanager zijn is meer dan het vak naar de media uitdragen'


De winnaar van de Fieldmanager of the Year-verkiezing 2016 is weer bekend. De jury beoordeelde de andere genomineerden, Henk van der Brink, Erwin Beltman, Bob Westhoven en Eddy de Boer, ook als bijzonder goed (en Ron de Mol werd Fieldmanager High Potential), maar Henrie Bekkers uit 's-Hertogenbosch werd unaniem als winnaar gekozen.

Auteur: Santi Raats

Perfect Pitches part VII


Ook in deze uitgave van Fieldmanager staat weer een forse opsomming van Perfect Pitches. Acht keer per jaar een verslag van de meest bijzondere projecten op gebied van sport.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een begrip of een lachtertje
Auteur: Theo de Jong, Frisan Motors

150 procent gras, 100 procent natuur, maar evengoed de mooiste mat die je ooit gezien hebt


Hybride constructies lijken de laatste tijd in opmars. De laatste twee jaar zijn er weer beduidend meer velden aangelegd dan daarvoor. Mede daarom komen er ook nieuwe - soms zelfs heel bijzondere - constructies op de markt.

Auteur: Hein van Iersel

Zuidwester


Wat gebeurt er allemaal in de branche? Ontwikkelingen , visies, meningen, overnames, verlaten van markten, benoemingen, nieuwe garanties, nieuwe kwaliteitskenmerken, en nieuwe normen. Het is veel, overweldigend en komt allemaal als een Zuidwester over ons heen

Auteur: Flip van de Velden

Maak niet de sport, maar de accommodatie het uitgangspunt


Het nieuwe sportcomplex in Sint Annaparochie zal niet alleen het aanzicht van het dorp veranderen, maar ook het begrip 'gemeenschap'. Niet langer is de wens van de sportvereniging het uitgangspunt, maar de behoefte die leeft onder de bevolking. Dankzij dat uitgangspunt kunnen de initiatiefnemers echter wel aanspraak maken op vele subsidies om het nieuwe complex te realiseren.

Auteur: Guy Oldenkotte

Vakjuryprijs voor Vredo-doorzaaimachine


'Vredo heeft met deze doorzaaimachine laten zien dat ze innovaties kan bieden die inspelen op de vraag uit de markt,' zo oordeelt de vakjury van Het Gouden Klavertje Vier. De Vredo-machine, ontwikkeld in nauwe samenspraak met plantenveredelaar Limagrain Advanta, lijkt inmiddels ook bij die partner aanjager te zijn voor innovaties. Limagrain experimenteert er, sinds de introductie van de Vredo Sport DDS, lustig op los met nieuwe doorzaaimethodes.

Auteur: Paul van der Sneppen

De club als bouwheer én opdrachtgever, maar zonder gemeente lukt het niet


De trend is onmiskenbaar. Clubs zullen in de toekomst een grotere rol gaan spelen bij de aanleg van nieuwe velden. Een mooi voorbeeld wordt gevormd door de clubs IFC en ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht, die samen twee kunstgrasvelden realiseerden op Sportpark Schildman. Vakblad Fieldmanager praat met alle betrokkenen: de gemeente, clubbestuurders, Antea en de kunstgrasfabrikant

Auteur: Hein van Iersel

Big7 stellen Gezamelijke eisen kunstgrasvoetbalveld ter beschikking van gemeenten


De Big7-commissie, een overlegorgaan van zeven grote gemeenten, presenteert haar gezamenlijke eisen voor kunstgrasvoetbalvelden. Frank van der Peet, voorzitter van dit overlegorgaan, vertelt dat op basis van de ervaringen van diverse grote gemeenten een document is opgesteld met praktische eisen en voorwaarden ter verbetering van de kwaliteit van kunstgrasvelden

Auteur: Paul van der Sneppen

De sportclub aan het roer - maar wat zijn de risico's?


De samenwerking van een vereniging als private partij met bijvoorbeeld een gemeente wordt ook wel aangegeven met de term PPS (publiek-private samenwerking). De beschreven aanpak in Hendrik-Ido-Ambacht is een goed voorbeeld van PPS. Niettemin zijn er enkele juridische aandachtspunten.

Auteur: Wim Heijltjes

Multifunctionele bodemverbeteraar


De TopChanger van VGR Groep, die nat zand toevoegt aan de green voor een betere afwatering, is praktijkrijp. Bijzonder is dat de machine, naast deze bewerking, nog veel meer kan, zoals het toevoegen van mestsoorten, zeolieten en andere bodemverbeterende middelen aan de bodem en het wijzigen van het organischestofgehalte (OS-gehalte) van de bodem. In 2015 won de TopChanger in Engeland de Whatkit Award.

Auteur: Dick van Doorn

Congres Technisch Platform van de KNVB 'Het ideale veld vooral een bevesiting van de bestaande trends'


Ergens begin dit jaar kwam het in het nieuws: Meer dan de helft van alle wedstrijden in het betaald voetbal wordt gespeeld op kunstgras. Voor de vakwereld kwam dat als een schok, maar ook de voetbalwereld zelf lijkt soms te twijfelen over de ingeslagen weg. Daarom organiseerde het Technische Platform van de KNVB op 3 december het congres 'Het ideale veld'.

Auteur: Hein van Iersel

Uitkijken met hem


Soms word je via een omweg op je plaats gezet. Vorige week een interview met een kunstgrasfabrikant, en halverwege het interview maakt deze ineens de half-plagerige opmerking tegen zijn collega, terwijl hij naar mij wijst: ‘Uitkijken met hem, want hij is voor natuurgras.’ Nu probeer ik helemaal nergens voor te zijn.

Auteur: Hein van Iersel

LED-verlichting in de schijnwerpers


Informatiegids Led verlichting voor sportverenigingen.

Auteur: Guy Oldenkotte