Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2011 - 0
Naar de enquête

Met één druk op de knop


E-veilen is een weerspiegeling van de tijdgeest

Auteur: Karlijn Raats

Tencate is de vijand en Durasoine is zijn naam


Fieldturf AAsportsystems toont ambitie door trip aan Duitse extrusiefabriek

Auteur: Hein van Iersel

Eén jaar garantieregeling kunstgrasvoetbalvelden


Enquête-uitkomsten over garantieregeling kunstgras naar buiten op Nationaal Sportvelden Congres BSNC

Auteur: René Jongmans

Instanthal als budgetvriendelijke en snelle manier om te sporten


Poly-Ned-luchthal beschermt sportvelden tegen de winter

Auteur: Karlijn Raats

Engerlingen en emelten, het feest is voorbij!


Bestrijdingsmiddel een jaar op de markt

Auteur: Karlijn Raats

Ruggensteun in tijden van crisis


Stichting faciliteert sportinitiatieven

Auteur: Karlijn Raats

Nederland wordt steeds slimmer!


Onkruidbestrijder herkent onkruid op eigen houtje

Auteur: Karlijn Raats

Carbon foot makes next step


Carbon footprint optimaliseren: Het gaat om meer winnen dan verliezen

Auteur: Harry Nijënstein

Sporters en auto's delen ruimte


Opening rugby-/voetbalveld op parkeergarage .

Auteur: Karlijn Raats

Laag inschrijven, hoog eindigen


Besteksgaten: Welke verantwoordelijkheden hebben aanbesteder en opdrachtnemer over en weer?

Auteur: Karlijn Raats

Sportveldbeheer kan best in andere handen


Auteur: Jaap Nieuwenhuis

Hoe meet je kwaliteit?


het objectiveren van subjectieve gunningscriteria

Auteur: Jetteke Verlinden-Bijlsma

Help hockey de winter doorkomen


Auteur: Johan Wakkie

Goede huisvader voor de sportaccommodatie zijn


We hebben ons de laatste jaren in deze opkomende markt misschien wel mee laten slepen met de waan van alle dag en ons enigszins gek laten maken door de markt. Het wordt tijd om te kiezen voor kwaliteit en resultaat, zodat we de toekomst onbezorgd sportend tegemoet kunnen zien. Mogelijkheden genoeg! De toekomst van kunstgras is niet oneindig, maar vraagt aandacht van de hele keten. Aanleg, renovaties, multifunctioneel gebruik, onderhoud en garanties zijn aspecten die de komende jaren veel aandacht behoeven.

Auteur: Wim Glaap

Fieldmanager of the Year


Nog eenmaal onze zes kandidaten op een rij!

Auteur: Broer de Boer

Spuit elf


Auteur: Hein van Iersel