Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2013 - 3
Naar de enquête

Oude velden oplappen


In 2012 heeft Silica Nova voor het eerst een oud, bestaand kunstgrasvoetbalveld 'gerevitaliseerd' in de gemeente Utrecht. 'Dat wil zeggen dat het veld zodanig is opgeknapt, dat dit weer ruim binnen de gebruikersnormen valt,' aldus Bastiaan Doornewaard van Silica Nova. Deze methode zou gemeenten een hoop geld besparen. Een serie foto's legt uit hoe het opknapproces in elkaar zit.

Auteur: Santi Raats

Gebrek aan respect misschien wel belangrijkste reden oprichten belangengroep


In Nederland ontbreekt het aan een vereniging of stichting die opkomt voor de fieldmanagers van de BVO’s. Dat moet veranderen, vinden Cees Kortekaas van Ado Den Haag, Wijnand Vermeulen van AZ en Rico Salomons van Feyenenoord Rotterdam. Gebrek aan respect voor het werk van de fieldmanager is daarbij een belangrijke reden, maar zeker niet de enige. Vakblad Fieldmanager praat met initiatiefnemer Cees Kortekaas.

Auteur: Hein van Iersel

Marc Vercammen (Desso Sport Systems): Kunstgrasmarkt is door en door verziekt


Voor de kunstgrasdivisie van Desso was 2012 een slecht jaar. De bedrijfsleiding had zelfs al het besluit genomen om de totale activiteiten te verkopen aan branche- en streekgenoot Domo. Deze verkoop ging op de valreep niet door en Desso was verplicht om haar verkoop en productiestrategie duchtig te heroverwegen.

Auteur: Hein van Iersel

Smallingerland krijgt acht ton terug


De laatste jaren zijn de voorwaarden van de regelgeving rond btw-teruggave in het zogenaamde Sportbesluit fors versoepeld. Met terugwerkende kracht ontving de gemeente Smallingerland daardoor acht ton terug. Honderden gemeenten moeten een dergelijk verzoek om teruggave nog indienen.

Auteur: Santi Raats

Gaat de bierdivisie zorgen voor een tweede groeispurt kunstgras?


De markt voor kunstgras is de laatste jaren sterk gekrompen. Van ongeveer 220 kunstgras velden voor voetbal in 2009 naar 140 in 2012. Een nieuwe groeispurt zou wel eens ingezet kunnen worden door de Coöperatie Eerste Divisie, de CED. In mei hebben ongeveer tien clubs te kennen gegeven te willen investeren in kunstgras. De vraag is: 'Is dat de start van een nieuwe groeispurt voor kunstgras'? . .

Auteur: Hein van Iersel

Privatisering geen domper, maar een kans


Dio’30 in Druten is totaal geprivatiseerd. Opvallend is dat de club de nieuwe taken niet als last ziet, maar als kansen: zij heeft de gelegenheid genomen om op eigen houtje de sportcapaciteit uit te breiden. Een bevlogen voorzitter vertelt over de visie van de voetbalclub.

Auteur: Santi Raats

We moeten allemaal bij het begin beginnen


Sinds medio vorig jaar loopt Patrick Boer stage bij de gemeente Rotterdam. Hij loopt mee met sportveldbeheerder Jur van der Veen en krijgt op die manier alle aspecten van het vak te zien, zowel in Rotterdam-Zuid als in Rotterdam-Noord. Wat is deze sportveldbeheerder in spe allemaal aan het leren?

Auteur: Santi Raats

Micro-organismen op sportvelden


Micro-organismen worden in toenemende mate ingezet als onderdeel van sportveldbemesting. De redenen daarvoor variëren, maar vaak speelt het aspect kwaliteitsverbetering van de velden een grote rol. En dat roept meteen vragen op, want de wildste verhalen doen de ronde over de effecten van micro-organismen in sportvelden. Wat doen ze wel en wat doen ze niet? Daar gaat dit artikel over. . .

Auteur: David Damminga en Leonie Veenstra

Toepassing minerale bodemverbeteraars


Tonnie Doek, verantwoordelijk bij de gemeente Enschede voor het onderhoud en beheer van de sportvelden, ging uit zichzelf een experiment aan. Op basis van ervaringen bij een nieuwbouwproject paste hij een minerale bodemverbeteraar, Stor-it, toe bij een renovatie. Zijn 'groenadviseur’, Maurice Evers van Dutch Outdoor Concepts, stond hem daarbij aan de zijlijnterzijde. Pas in een later stadium kwam de technische man van Melspring, Ton Terlouw, om de hoek kijken om zijn product uit te leggen.

Auteur: Broer de Boer

Rubbergranulaat onder milieukeur


Rubbergranulaat is jarenlang voer voor discussie geweest. Wellicht hier en daar nog steeds. Granuflex, leverancier van Sportsfill Eco+, wil deze discussie voor eens en voor altijd een halt toeroepen. Het bedrijf heeft dit jaar voor al zijn producten het Milieukeur-certificaat behaald en ook voor zijn infill-product. 'Onze producten zijn veilig. De vooroordelen kunnen de wereld uit', zegt verkoopmedewerker Don Lauritsen van Granuflex.

Auteur: Santi Raats