Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Mini-symposium over de klimaatbestendige leefomgeving


Datum:  donderdag 17 mei 2018
Tijd: 15:00 - 17:30
Locatie: Wellant College Houten

Landschap
Klimaatverandering heeft een grote invloed op landbouwgebieden, natuurgebieden en private ruimten van bedrijven en bewoners. De grote vraag is hoe hier slim mee omgegaan kan worden.

Om kennis en ervaring uit te wisselen vindt op 17 mei het mini-symposium 'De klimaatbestendige leefomgeving' plaats. Het symposium, georganiseerd door Regelink Ecologie en Landschap, vindt plaats bij het Wallant College in Houten.

Klimaatbestendige toekomst
Sprekers uit verschillende vakgebieden presenteren projecten waarmee zij bijdragen aan een klimaatbestendige toekomst voor mens en dier. Laat je inspireren op het gebied van ruimtelijke adaptatie, planologie, klimaatbestendigheid, waterkwaliteit en ecologie.

Meer over het programma en aanmelding is te vinden op de website van Regelink.nieuw event opgeven

VACATURES
GREENFORUM