Archief Agenda Adverteren Abonneren Contact Disclaimer
Fieldmanagement Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Boomzorg
Boom In Business
Dak & Gevel Groen
Groundsman
Stad + Groen

Praktijkdag: watercrassula; wat moeten we ermee?


Datum:  donderdag 30 november 2017
Tijd: 09:15 - 15:30
Locatie: Waterschap Vechtstromen, Almelo

Crassula helmsii (foto: Bureau Waardenburg)
Preventie van invasieve exotische waterplanten is de beste manier om verspreiding te voorkomen, maar aanpak van aanwezige exoten is ook van groot belang.

In opdracht van de NVWA voert Bureau Waardenburg een koepelproject uit met betrekking tot de bestrijding van exotische waterplanten. Na een algemeen startsymposium in 2016 en eerste praktijkdag met betrekking tot grote waternavel, is het op 30 november 2017 tijd voor een tweede praktijkdag met als thema: 'Watercrassula; wat moeten we ermee?'

Na een introductie over de soort en meer inzicht in de natuurwetgeving en gedragscode komen ervaringen met watercrassula uit het natuurontwikkelingsgebied De Doorbraak naar voren, waar in de middag een veldbezoek aan wordt gebracht. Tevens wordt een andere bestrijdingsaanpak belicht: systeemgerichte maatregelen. Aanwezigen gaan op zoek naar manieren om gezamenlijk op te trekken bij onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden en gaan in gesprek over de preventie van verspreiding van de soort.

Naast waterschappen, kennisinstituten, Rijkswaterstaat en adviesbureaus nodigt de organisatie nadrukkelijk mensen vanuit provincies en gemeenten uit deel te nemen, om de samenwerking tussen alle partijen te bevorderen.

De dag start om 9:15 uur met ontvangst en eindigt om 15:30 uur. De locatie is Waterschap Vechtstromen in Almelo. Kijk voor programma en aanmelden op deze site.


nieuw event opgeven

VACATURES
GREENFORUM